Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Bolesława Piechy.

Monitor Polski

M.P.2014.510

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 czerwca 2014 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 czerwca 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Bolesława Piechy

Na podstawie art. 281 § 1 w związku z art. 279 § 1 pkt 7 i § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 25 maja 2014 r., mandatu senatora Bolesława Piechy wybranego w okręgu wyborczym nr 73.