Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Kazimierza Iwańca.

Monitor Polski

M.P.1996.1.4

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 stycznia 1996 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 grudnia 1995 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Kazimierza Iwańca.

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 132, poz. 640), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 131 ust. 1 pkt 4 ordynacji wyborczej, stwierdzam wygaśnięcie z dniem 22 grudnia 1995 r. mandatu posła Kazimierza Iwańca, wybranego z okręgowej listy wyborczej nr 5 - Sojusz Lewicy Demokratycznej w okręgu wyborczym nr 42 - Słupsk.