Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Marka Szczygły.

Monitor Polski

M.P.2009.5.37

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 2009 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 stycznia 2009 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Marka Szczygły

Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 177 ust. 1 pkt 3 Ordynacji wyborczej, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 15 stycznia 2009 r., mandatu posła Aleksandra Marka Szczygły wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie.