Monitor Polski

M.P.2008.5.53

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 2008 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Zyty Gilowskiej

Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 177 ust. 1 pkt 3 Ordynacji wyborczej, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 14 stycznia 2008 r., mandatu poseł Zyty Gilowskiej wybranej z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 6 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 39 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu.