Monitor Polski

M.P.2019.987

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 października 2019 r. do dnia 14 listopada 2019 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b) obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,59
> 5 do 8,5 lat2,57
> 8,5 lat2,64
dolar australijskiAUD1,78
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,48
> 5 do 8,5 lat2,39
> 8,5 lat2,38
dolar nowozelandzkiNZD1,89
euro≤ 5 latEUR0,17
> 5 do 8,5 lat0,22
> 8,5 lat0,31
forint węgierskiHUF1,71
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,09
> 5 do 8,5 lat0,10
> 8,5 lat0,17
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,36
> 5 do 8,5 lat1,37
> 8,5 lat1,45
jen japoński≤ 5 latJPY0,68
> 5 do 8,5 lat0,66
> 8,5 lat0,65
≤ 5 latCZK2,25
korona czeska> 5 do 8,5 lat2,03
> 8,5 lat2,30
korona duńska≤ 5 latDKK0,08
> 5 do 8,5 lat0,24
> 8,5 lat0,28
korona norweskaNOK2,27
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,40
> 5 do 8,5 lat0,41
> 8,5 lat0,57
won koreańskiKRW2,35
złoty polskiPLN2,80

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR dla dużych projektów1)Stopa CIRR dla pozostałych projektów2)
12345
dolar amerykański< 11 latUSD2,642,64
≥ 11 do 12 lat2,642,64
> 12 do 13 lat2,862,84
> 13 do 14 lat2,882,86
> 14 do 15 lat2,882,86
> 15 do 16 lat2,952,88
> 16 do 17 lat3,002,88
> 17 do 18 lat3,002,90
dolar kanadyjski< 11 latCAD2,382,38
≥ 11 do 12 lat2,382,38
> 12 do 13 lat2,572,58
> 13 do 14 lat2,572,57
> 14 do 15 lat2,572,57
> 15 do 16 lat2,612,57
> 16 do 17 lat2,662,57
> 17 do 18 lat2,662,56
dolar nowozelandzki< 11 latNZD1,891,89
≥ 11 do 12 lat1,971,97
> 12 do 13 lat2,222,17
> 13 do 14 lat2,262,22
> 14 do 15 lat2,262,22
> 15 do 16 lat2,352,26
> 16 do 17 lat2,402,26
> 17 do 18 lat2,402,30
euro< 11 latEUR0,310,31
≥ 11 do 12 lat0,310,31
> 12 do 13 lat0,560,51
> 13 do 14 lat0,620,56
> 14 do 15 lat0,620,56
> 15 do 16 lat0,720,62
> 16 do 17 lat0,770,62
> 17 do 18 lat0,770,67
frank szwajcarski< 11 latCHF0,170,17
≥ 11 do 12 lat0,170,17
> 12 do 13 lat0,420,37
> 13 do 14 lat0,460,42
> 14 do 15 lat0,460,42
> 15 do 16 lat0,550,46
> 16 do 17 lat0,600,46
> 17 do 18 lat0,600,50
funt brytyjski< 11 latGBP1,451,45
≥ 11 do 12 lat1,451,45
> 12 do 13 lat1,701,65
> 13 do 14 lat1,751,70
> 14 do 15 lat1,751,70
> 15 do 16 lat1,851,75
> 16 do 17 lat1,901,75
> 17 do 18 lat1,901,80
jen japoński< 11 latJPY0,650,65
≥ 11 do 12 lat0,650,65
> 12 do 13 lat0,860,85
> 13 do 14 lat0,910,86
> 14 do 15 lat0,910,86
> 15 do 16 lat1,020,91
> 16 do 17 lat1,070,91
> 17 do 18 lat1,070,97
korona czeska< 11 latCZK2,302,30
≥ 11 do 12 lat2,302,30
> 12 do 13 lat2,492,50
> 13 do 14 lat2,502,49
> 14 do 15 lat2,502,49
> 15 do 16 lat2,552,50
> 16 do 17 lat2,602,50
> 17 do 18 lat2,602,50
korona duńska< 11 latDKK0,280,28
≥ 11 do 12 lat0,280,28
> 12 do 13 lat0,510,48
> 13 do 14 lat0,570,51
> 14 do 15 lat0,570,51
> 15 do 16 lat0,680,57
> 16 do 17 lat0,730,57
> 17 do 18 lat0,730,63
korona norweska< 11 latNOK2,272,27
≥ 11 do 12 lat2,272,27
> 12 do 13 lat2,472,47
> 13 do 14 lat2,472,47
> 14 do 15 lat2,472,47
> 15 do 16 lat2,522,47
> 16 do 17 lat2,572,47
> 17 do 18 lat2,572,47
korona szwedzka< 11 latSEK0,570,57
≥ 11 do 12 lat0,570,57
> 12 do 13 lat0,770,77
> 13 do 14 lat0,860,77
> 14 do 15 lat0,860,77
> 15 do 16 lat1,020,86
> 16 do 17 lat1,070,86
> 17 do 18 lat1,070,97
won koreański< 11 latKRW2,352,35
≥ 11 do 12 lat2,382,38
> 12 do 13 lat2,592,58
> 13 do 14 lat2,612,59
> 14 do 15 lat2,612,59
> 15 do 16 lat2,672,61
> 16 do 17 lat2,722,61
> 17 do 18 lat2,722,62
złoty polski< 11 latPLN2,802,80
≥ 11 do 12 lat2,962,96
> 12 do 13 lat3,183,16
> 13 do 14 lat3,163,18
> 14 do 15 lat3,163,18
> 15 do 16 lat3,253,16
> 16 do 17 lat3,303,16
> 17 do 18 lat3,303,20
1) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

2) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 2-4 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.