Monitor Polski

M.P.2019.837

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 września 2019 r. do dnia 14 października 2019 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b) obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,51
> 5 do 8,5 lat2,49
> 8,5 lat2,55
dolar australijskiAUD1,69
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,32
> 5 do 8,5 lat2,22
> 8,5 lat2,22
dolar nowozelandzkiNZD1,85
euro≤ 5 latEUR0,09
> 5 do 8,5 lat0,14
> 8,5 lat0,24
forint węgierskiHUF1,73
frank szwajcarski≤ 5 latCHF-0,14
> 5 do 8,5 lat-0,16
> 8,5 lat-0,10
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,32
> 5 do 8,5 lat1,32
> 8,5 lat1,41
jen japoński≤ 5 latJPY0,71
> 5 do 8,5 lat0,68
> 8,5 lat0,66
korona czeska≤ 5 latCZK2,02
> 5 do 8,5 lat1,79
> 8,5 lat2,00
korona duńska≤ 5 latDKK0,09
> 5 do 8,5 lat0,15
> 8,5 lat0,15
korona norweskaNOK2,08
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,36
> 5 do 8,5 lat0,33
> 8,5 lat0,50
won koreańskiKRW2,20
złoty polskiPLN2,71

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR dla dużych projektów1)Stopa CIRR dla pozostałych projektów2)
12345
dolar amerykański< 11 latUSD2,552,55
≥ 11 do 12 lat2,552,55
> 12 do 13 lat2,782,75
> 13 do 14 lat2,802,78
> 14 do 15 lat2,802,78
> 15 do 16 lat2,882,80
> 16 do 17 lat2,932,80
> 17 do 18 lat2,932,83
dolar kanadyjski< 11 latCAD2,222,22
≥ 11 do 12 lat2,222,22
> 12 do 13 lat2,422,42
> 13 do 14 lat2,412,42
> 14 do 15 lat2,412,42
> 15 do 16 lat2,462,41
> 16 do 17 lat2,512,41
> 17 do 18 lat2,512,41
dolar nowozelandzki< 11 latNZD1,851,85
≥ 11 do 12 lat1,941,94
> 12 do 13 lat2,182,14
> 13 do 14 lat2,232,18
> 14 do 15 lat2,232,18
> 15 do 16 lat2,322,23
> 16 do 17 lat2,372,23
> 17 do 18 lat2,372,27
euro< 11 latEUR0,240,24
≥ 11 do 12 lat0,240,24
> 12 do 13 lat0,490,44
> 13 do 14 lat0,550,49
> 14 do 15 lat0,550,49
> 15 do 16 lat0,650,55
> 16 do 17 lat0,700,55
> 17 do 18 lat0,700,60
frank szwajcarski< 11 latCHF-0,10-0,10
≥ 11 do 12 lat-0,10-0,10
> 12 do 13 lat0,140,10
> 13 do 14 lat0,180,14
> 14 do 15 lat0,180,14
> 15 do 16 lat0,270,18
> 16 do 17 lat0,320,18
> 17 do 18 lat0,320,22
funt brytyjski< 11 latGBP1,411,41
≥ 11 do 12 lat1,411,41
> 12 do 13 lat1,671,61
> 13 do 14 lat1,721,67
> 14 do 15 lat1,721,67
> 15 do 16 lat1,831,72
> 16 do 17 lat1,881,72
> 17 do 18 lat1,881,78
jen japoński< 11 latJPY0,660,66
≥ 11 do 12 lat0,660,66
> 12 do 13 lat0,870,86
> 13 do 14 lat0,920,87
> 14 do 15 lat0,920,87
> 15 do 16 lat1,020,92
> 16 do 17 lat1,070,92
> 17 do 18 lat1,070,97
korona czeska< 11 latCZK2,002,00
≥ 11 do 12 lat2,002,00
> 12 do 13 lat2,182,20
> 13 do 14 lat2,242,18
> 14 do 15 lat2,242,18
> 15 do 16 lat2,272,24
> 16 do 17 lat2,322,24
> 17 do 18 lat2,322,22
korona duńska< 11 latDKK0,150,15
≥ 11 do 12 lat0,150,15
> 12 do 13 lat0,400,35
> 13 do 14 lat0,450,40
> 14 do 15 lat0,450,40
> 15 do 16 lat0,550,45
> 16 do 17 lat0,600,45
> 17 do 18 lat0,600,50
korona norweska< 11 latNOK2,082,08
≥ 11 do 12 lat2,102,10
> 12 do 13 lat2,302,30
> 13 do 14 lat2,312,30
> 14 do 15 lat2,312,30
> 15 do 16 lat2,372,31
> 16 do 17 lat2,422,31
> 17 do 18 lat2,422,32
korona szwedzka< 11 latSEK0,500,50
≥ 11 do 12 lat0,500,50
> 12 do 13 lat0,700,70
> 13 do 14 lat0,790,70
> 14 do 15 lat0,790,70
> 15 do 16 lat0,960,79
> 16 do 17 lat1,010,79
> 17 do 18 lat1,010,91
won koreański< 11 latKRW2,202,20
≥ 11 do 12 lat2,222,22
> 12 do 13 lat2,432,42
> 13 do 14 lat2,442,43
> 14 do 15 lat2,442,43
> 15 do 16 lat2,502,44
> 16 do 17 lat2,552,44
> 17 do 18 lat2,552,45
złoty polski< 11 latPLN2,712,71
≥ 11 do 12 lat2,852,85
> 12 do 13 lat3,063,05
> 13 do 14 lat3,063,06
> 14 do 15 lat3,063,06
> 15 do 16 lat3,133,06
> 16 do 17 lat3,183,06
> 17 do 18 lat3,183,08
1) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

2) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 2-4 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.