Monitor Polski

M.P.2018.1102

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 11/2018/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762, z 2004 r. poz. 1808 oraz z 2018 r. poz. 650) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762, z 2004 r. poz. 1808 oraz z 2018 r. poz. 650) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 listopada 2018 r. do dnia 14 grudnia 2018 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD3,94
> 5 do 8,5 lat4,00
> 8,5 lat4,09
dolar australijskiAUD3,24
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD3,31
> 5 do 8,5 lat3,40
> 8,5 lat3,43
dolar nowozelandzkiNZD2,94
euro≤ 5 latEUR0,55
> 5 do 8,5 lat0,88
> 8,5 lat1,17
forint węgierskiHUF3,45
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,37
> 5 do 8,5 lat0,59
> 8,5 lat0,82
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,91
> 5 do 8,5 lat2,11
> 8,5 lat2,30
jen japoński≤ 5 latJPY0,90
> 5 do 8,5 lat0,94
> 8,5 lat1,00
korona czeska≤ 5 latCZK2,71
> 5 do 8,5 lat2,85
> 8,5 lat3,07
korona duńska≤ 5 latDKK0,52
> 5 do 8,5 lat0,83
> 8,5 lat0,99
korona norweskaNOK2,62
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,58
> 5 do 8,5 lat1,13
> 8,5 lat1,32
won koreańskiKRW3,16
złoty polskiPLN3,52