Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2018.690

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 07/2018/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762, z 2004 r. poz. 1808 oraz z 2018 r. poz. 650) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762, z 2004 r. poz. 1808 oraz z 2018 r. poz. 650) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 lipca 2018 r. do dnia 14 sierpnia 2018 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD3,65
> 5 do 8,5 lat3,78
> 8,5 lat3,87
dolar australijskiAUD3,29
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,95
> 5 do 8,5 lat3,07
> 8,5 lat3,13
dolar nowozelandzkiNZD3,17
euro≤ 5 latEUR0,46
> 5 do 8,5 lat0,79
> 8,5 lat1,10
forint węgierskiHUF2,74
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,33
> 5 do 8,5 lat0,49
> 8,5 lat0,72
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,77
> 5 do 8,5 lat1,99
> 8,5 lat2,18
jen japoński≤ 5 latJPY0,88
> 5 do 8,5 lat0,90
> 8,5 lat0,95
korona czeska≤ 5 latCZK2,10
> 5 do 8,5 lat2,53
> 8,5 lat2,89
korona duńska≤ 5 latDKK0,51
> 5 do 8,5 lat0,78
> 8,5 lat0,96
korona norweskaNOK2,33
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,43
> 5 do 8,5 lat0,48
> 8,5 lat1,16
won koreańskiKRW3,44
złoty polskiPLN3,49