Monitor Polski

M.P.2017.441

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 05/2017/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 14 czerwca 2017 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
waluta krajuokres spłatysymbol walutystopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,44
> 5 do 8,5 lat2,82
> 8,5 lat3,10
dolar australijskiAUD3,09
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD1,82
> 5 do 8,5 lat2,05
> 8,5 lat2,22
dolar nowozelandzkiNZD3,44
euro≤ 5 latEUR0,31
> 5 do 8,5 lat0,60
> 8,5 lat0,93
forint węgierskiHUF2,58
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,21
> 5 do 8,5 lat0,41
> 8,5 lat0,65
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,15
> 5 do 8,5 lat1,41
> 8,5 lat1,69
jen japoński≤ 5 latJPY0,82
> 5 do 8,5 lat0,85
> 8,5 lat0,90
korona czeska≤ 5 latCZK1,09
> 5 do 8,5 lat1,23
> 8,5 lat1,49
korona duńska≤ 5 latDKK0,45
> 5 do 8,5 lat0,80
> 8,5 lat1,06
korona norweskaNOK2,08
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,65
> 5 do 8,5 lat0,92
> 8,5 lat1,16
won koreańskiKRW2,86
złoty polskiPLN3,87