Monitor Polski

M.P.2017.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 03/2017/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 9 marca 2017 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 14 kwietnia 2017 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,47
> 5 do 8,5 lat2,90
> 8,5 lat3,22
dolar australijskiAUD3,22
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD1,91
> 5 do 8,5 lat2,11
> 8,5 lat2,36
dolar nowozelandzkiNZD3,59
euro< 5 latEUR0,23
> 5 do 8,5 lat0,55
> 8,5 lat0,92
forint węgierskiHUF2,84
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,06
> 5 do 8,5 lat0,25
> 8,5 lat0,51
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,24
> 5 do 8,5 lat1,56
> 8,5 lat1,89
jen japoński≤ 5 latJPY0,84
> 5 do 8,5 lat0,91
> 8,5 lat0,98
korona czeska≤ 5 latCZK0,60
> 5 do 8,5 lat1,10
> 8,5 lat1,37
korona duńska≤ 5 latDKK0,36
> 5 do 8,5 lat0,60
> 8,5 lat0,93
korona norweskaNOK2,10
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,42
> 5 do 8,5 lat1,00
> 8,5 lat1,23
won koreańskiKRW2,86
złoty polskiPLN4,09