Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2016.790

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 2016 r.

KOMUNIKAT Nr 08/2016/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 9 sierpnia 2016 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 sierpnia 2016 r. do dnia 14 września 2016 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD1,79
> 5 do 8,5 lat2,07
> 8,5 lat2,33
dolar australijskiAUD2,57
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD1,54
> 5 do 8,5 lat1,61
> 8,5 lat1,78
dolar nowozelandzkiNZD2,88
euro≤ 5 latEUR0,35
> 5 do 8,5 lat0,46
> 8,5 lat0,64
forint węgierskiHUF2,78
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,01
> 5 do 8,5 lat0,08
> 8,5 lat0,24
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,14
> 5 do 8,5 lat1,34
> 8,5 lat1,59
jen japoński≤ 5 latJPY0,66
> 5 do 8,5 lat0,66
> 8,5 lat0,63
korona czeska≤ 5 latCZK0,88
> 5 do 8,5 lat1,01
> 8,5 lat1,15
korona duńska≤ 5 latDKK0,50
> 5 do 8,5 lat0,66
> 8,5 lat0,81
korona norweskaNOK1,56
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,36
> 5 do 8,5 lat0,52
> 8,5 lat0,70
won koreańskiKRW2,25
złoty polskiPLN3,25