Monitor Polski

M.P.2016.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2016 r.

KOMUNIKAT Nr 02/2016/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 12 lutego 2016 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 14 marca 2016 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,14
> 5 do 8,5 lat2,52
> 8,5 lat2,85
dolar australijskiAUD3,09
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD1,40
> 5 do 8,5 lat1,65
> 8,5 lat1,97
dolar nowozelandzkiNZD3,75
euro≤ 5 latEUR0,65
> 5 do 8,5 lat0,89
> 8,5 lat1,20
forint węgierskiHUF3,20
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,14
> 5 do 8,5 lat0,27
> 8,5 lat0,44
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,73
> 5 do 8,5 lat2,09
> 8,5 lat2,41
jen japoński≤ 5 latJPY0,99
> 5 do 8,5 lat1,01
> 8,5 lat1,03
korona czeska≤ 5 latCZK0,91
> 5 do 8,5 lat1,12
> 8,5 lat1,35
korona duńska≤ 5 lat0,74
> 5 do 8,5 latDKK0,96
> 8,5 lat1,21
korona norweskaNOK1,84
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,49
> 5 do 8,5 lat1,08
> 8,5 lat1,37
won koreańskiKRW2,77
złoty polskiPLN3,33