Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2012.742

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 2012 r.

KOMUNIKAT Nr 10/2012/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 9 października 2012 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 października 2012 r. do dnia 14 listopada 2012 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD1,34
> 5 do 8,5 lat1,67
> 8,5 lat2,12
dolar australijskiAUD3,54
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,23
> 5 do 8,5 lat2,39
> 8,5 lat2,56
dolar nowozelandzkiNZD4,47
euro≤ 5 latEUR1,28
> 5 do 8,5 lat1,82
> 8,5 lat2,36
forint węgierskiHUF7,75
frank szwajcarski≤ 5 latCHF1,15
> 5 do 8,5 lat1,04
> 8,5 lat1,31
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,30
> 5 do 8,5 lat1,71
> 8,5 lat2,15
jen japoński≤ 5 latJPY1,10
> 5 do 8,5 lat1,21
> 8,5 lat1,43
korona czeskaCZK2,28
korona duńska≤ 5 latDKK1,04
> 5 do 8,5 lat1,48
> 8,5 lat1,85
korona norweskaNOK2,51
korona szwedzka≤ 5 latSEK1,85
> 5 do 8,5 lat2,03
> 8,5 lat2,20
won koreańskiKRW3,89
złoty polskiPLN5,32