Monitor Polski

M.P.2010.37.523

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 5/2010/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 maja 2010 r. do dnia 14 czerwca 2010 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,64
> 5 lat do 8,5 lat3,58
> 8,5 lat4,28
dolar australijskiAUD6,52
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD3,36
> 5 lat do 8,5 lat4,07
> 8,5 lat4,27
dolar nowozelandzkiNZD6,20
euro≤ 5 latEUR2,49
> 5 lat do 8,5 lat3,26
> 8,5 lat3,86
forint węgierskiHUF6,74
frank szwajcarski≤ 5 latCHF1,70
> 5 lat do 8,5 lat2,11
> 8,5 lat2,46
funt brytyjski≤ 5 latGBP2,88
> 5 lat do 8,5 lat3,81
> 8,5 lat4,48
jen japoński≤ 5 latJPY1,23
> 5 lat do 8,5 lat1,52
> 8,5 lat1,85
korona czeskaCZK3,77
korona duńska≤ 5 latDKK2,17
> 5 lat do 8,5 lat3,35
> 8,5 lat3,88
korona norweskaNOK3,93
korona szwedzka≤ 5 latSEK3,43
> 5 lat do 8,5 lat3,63
> 8,5 lat4,14
won koreańskiKRW5,44
złoty polskiPLN6,12