Monitor Polski

M.P.2008.21.212

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 2008 r.

KOMUNIKAT Nr 3/2008/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 marca 2008 r. do dnia 14 kwietnia 2008 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
dolar amerykański≤ 5 latUSD3,19
> 5 do 8,5 lat3,78
> 8,5 lat4,21
dolar australijskiAUD7,35
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD4,17
> 5 do 8,5 lat4,40
> 8,5 lat4,57
dolar nowozelandzkiNZD8,05
euro≤ 5 latEUR4,32
> 5 do 8,5 lat4,53
> 8,5 lat4,79
forint węgierskiHUF8,98
frank szwajcarski≤ 5 lat CHF3,20
> 5 do 8,5 lat3,58
> 8,5 lat3,85
funt brytyjski≤ 5 latGBP5,22
> 5 do 8,5 lat5,37
> 8,5 lat5,51
jen japoński≤ 5 latJPY1,68
> 5 do 8,5 lat1,93
> 8,5 lat2,10
korona czeskaCZK5,16
korona duńska≤ 5 latDKK4,46
> 5 do 8,5 lat4,59
> 8,5 lat4,77
korona norweskaNOK5,27
korona szwedzka≤ 5 latSEK4,71
> 5 do 8,5 lat4,78
> 8,5 lat4,86
won koreańskiKRW6,14
złoty polskiPLN6,96