Monitor Polski

M.P.2008.14.155

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 2008 r.

KOMUNIKAT Nr 2/2008/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 8 lutego 2008 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 lutego 2008 r. do dnia 14 marca 2008 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
dolar amerykański≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

USD3,51

3,98

4,31

dolar australijskiAUD7,36
dolar kanadyjski≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

CAD4,42

4,55

4,68

dolar nowozelandzkiNZD7,97
euro≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

EUR4,61

4,73

4,90

forint węgierskiHUF8,39
frank szwajcarski≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

CHF3,14

3,43

3,69

funt brytyjski≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

GBP5,27

5,36

5,43

jen japoński≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

JPY1,64

1,89

2,06

korona czeskaCZK5,26
korona duńska≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

DKK4,68

4,76

4,88

korona norweskaNOK5,21
korona szwedzka≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

SEK4,84

4,90

4,96

won koreańskiKRW6,51
złoty polskiPLN6,96