Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo... - M.P.2004.42.741 - OpenLEX

Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2004.42.741

Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 2004 r.

KOMUNIKAT NR 10/2004/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 12 października 2004 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 października 2004 r. do dnia 14 listopada 2004 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
dolar amerykański ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

USD3,83

4,36

4,75

dolar australijskiAUD6,35
dolar kanadyjski ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

CAD4,50

5,01

5,32

dolar nowozelandzkiNZD7,16
euro ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

EUR3,90

4,36

4,70

forint węgierskiHUF10,95
frank szwajcarski ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

CHF2,61

3,06

3,39

funt brytyjski ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

GBP5,83

5,89

5,91

jen japoński ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

JPY1,28

1,64

2,05

korona czeskaCZK4,99
korona duńska ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

DKK3,96

4,46

4,82

korona norweskaNOK4,61
korona szwedzka ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

SEK4,31

4,90

5,26

won koreańskiKRW4,75
złoty polskiPLN8,28