Sprostowanie błędów.

Monitor Polski

M.P.1994.9.79

Akt indywidualny
Wersja od: 10 lutego 1994 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 stycznia 1994 r.
o sprostowaniu błędów.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) w postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1993 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski Nr 63, poz. 564) prostuje się następujące błędy: w pozycji 323 zamiast "Nowocień Kazimierz s. Stanisława" powinno być "Nowocin Kazimierz s. Stanisława", w pozycji 324 zamiast "Nowocień Marta c. Michała" powinno być "Nowocin Marta c. Michała".