Monitor Polski

M.P.2001.24.415

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 lipca 2001 r.
w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do skutecznego egzekwowania od nadawców przestrzegania przepisów ustawy o radiofonii i telewizji odnoszących się do ochrony najmłodszych obywateli naszego kraju przed demoralizacją.