Monitor Polski

M.P.2015.645

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lipca 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 lipca 2015 r.
w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku.