Monitor Polski

M.P.2016.646

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r.

Na podstawie art. 143 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 6 czerwca 2016 r. Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych ciążył na 8 komitetach wyborczych. W ustawowym terminie sprawozdania złożyło 7 komitetów wyborczych; Komitet Wyborczy Wyborców Szary Obywatel złożył sprawozdanie po upływie terminu ustawowego.
Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr 1-8 do komunikatu, według załączonego wykazu.

ZAŁĄCZNIKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Komitety wyborcze partii politycznych:

1. Komitet Wyborczy KORWiN

2. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

3. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

6. Komitet Wyborczy Samoobrona

Komitety wyborcze wyborców:

7. Komitet Wyborczy Wyborców "Praca i Przyszłość" - Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego Regionu

8. Komitet Wyborczy Wyborców Szary Obywatel

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet wyborczy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet wyborczy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KOMITET WYBORCZY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPRAWOZDANIE WYBORCZE

ZAŁĄCZNIK Nr  7

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet wyborczy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Komitet wyborczy

grafika