Monitor Polski

M.P.2015.110

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 stycznia 2015 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r.

Na podstawie art. 143 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 8 grudnia 2014 r. Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych ciążył na 12 komitetach wyborczych. Wszystkie zobowiązane do tego komitety wyborcze złożyły sprawozdania w ustawowym terminie. Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr 1-12 do komunikatu, według załączonego wykazu.

ZAŁĄCZNIKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Komitety wyborcze partii politycznych:

1. Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

2. Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

3. Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna - demokraci.pl

4. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5. Komitet Wyborczy Polska Partia Piratów

6. Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

7. Komitet Wyborczy Polski Ruch Uwłaszczeniowy

8. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

9. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

10. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

Komitety wyborcze wyborców:

11. Komitet Wyborczy Wyborców "Kochających Śląsk"

12. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna - demokraci.pl

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Komitet Wyborczy Polska Partia Piratów

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Komitet Wyborczy Polski Ruch Uwłaszczeniowy

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

ZAŁĄCZNIK Nr  11

Komitet Wyborczy Wyborców Kochających Śląsk

ZAŁĄCZNIK Nr  12

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy