Sposób ustalenia należności nieściągalnych oraz termin przekazania urzędom skarbowym należności ściągalnych do dalszej egzekucji. - M.P.1932.169.199 - OpenLEX

Sposób ustalenia należności nieściągalnych oraz termin przekazania urzędom skarbowym należności ściągalnych do dalszej egzekucji.

Monitor Polski

M.P.1932.169.199

Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 1932 r.