§ 9. - Skup pieniędzy zagranicznych przez urzędy celne.

Monitor Polski

M.P.1951.A-57.757

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.
§  9.
Urzędy celne przesyłają skupione pieniądza zagraniczne do najbliższego oddziału Narodowego Banku Polskiego, gdy równowartość w złotych przekroczy 1.000 złotych, co najmniej jednak raz na miesiąc.

W przypadku, gdy urząd celny otrzyma wiadomość o wycofaniu z obiegu określonych banknotów pieniędzy, zagranicznych, a banknoty takie znajdują się wśród pieniędzy skupionych przez urząd celny, przesłanie ich do Narodowego Banku Polskiego powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości.