§ 6. - Skup pieniędzy zagranicznych przez urzędy celne.

Monitor Polski

M.P.1951.A-57.757

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.
§  6.
Skup pieniędzy zagranicznych odbywa się z zapasu kasowego urzędu celnego.

Jeżeli skup pieniędzy zagranicznych odbywa się poza lokalem kasy urzędu celnego, należy punktom skupu wypłacić zaliczki jednorazowe lub stałe.