§ 13. - Skup pieniędzy zagranicznych przez urzędy celne.

Monitor Polski

M.P.1951.A-57.757

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1951 r.