§ 10. - Skup pieniędzy zagranicznych przez urzędy celne.

Monitor Polski

M.P.1951.A-57.757

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.
§  10.
Urzędy celne w siedzibie oddziału Narodowego Banku Polskiego przesyłają pieniądze zagraniczne do tego oddziału przez swoich pracowników, którzy otrzymują także z oddziału Narodowego Banku Polskiego równowartość przesłanych pieniędzy w złotych według kursu skupu przez urząd celny.

Urzędy celne poza siedzibą Narodowego Banku Polskiego przesyłają pieniądze zagraniczne do najbliższego oddziału Narodowego Banku Polskiego pocztą listem wartościowym; oddział ten przesyła przekazem pocztowym pod adresem kierownika urzędu celnego równowartość nadesłanych pieniędzy zagranicznych według kursu skupu przez urząd celny, wysyłając jednocześnie pokwitowanie skupu.