Monitor Polski

M.P.2014.1157

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 grudnia 2014 r.
w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata

W roku 2014 przypada setna rocznica urodzin Stanisława Dygata.

Stanisław Dygat urodził się 5 grudnia 1914 r. w Warszawie. Był jedną z najważniejszych postaci życia kulturalnego i publicznego powojennej Polski - dramaturgiem, tłumaczem, scenarzystą filmowym, felietonistą - ale nade wszystko wybitnym prozaikiem. Na jego bibliografię składają się dzieła wyjątkowe, których większość - jak choćby "Jezioro Bodeńskie", "Pożegnania", "Podróż" czy "Disneyland" - jako arcydzieła polskiej literatury, weszła na trwałe do kanonu naszego piśmiennictwa.

Prozę Dygata cechuje artystyczna doskonałość, jędrność języka i celność myśli, a twórczość ta wpisuje się w tradycję pisania "pod prąd", kontestującego utarte schematy. Jego powieści i opowiadania zawierają istotne refleksje nad polskością i naszymi wadami narodowymi.

W czasach komunizmu Stanisław Dygat zachował godność i wolność, stając się osobą-instytucją niezależnego życia kulturalnego. Został sygnatariuszem "Listu 34" (w roku 1963) wyrażającego protest przeciwko cenzurze, a także "Memoriału 101" (w roku 1975) wyrażającego protest przeciwko zmianom w konstytucji utrwalającym dyktat PZPR i podporządkowanie Polski Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich. Za swą postawę niezależnego twórcy i obywatela był szykanowany przez władze komunistyczne. Zmarł w Warszawie w roku 1978.

W uznaniu wielkich zasług Stanisława Dygata dla kultury polskiej - pisarza, tłumacza, opozycjonisty i niezależnego autorytetu intelektualnego - Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje mu hołd w stulecie jego urodzin.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".