Ryczałtowe wynagrodzenie lekarzy za wykonywanie wizyt domowych u obłożnie chorych. - M.P.1961.98.414 - OpenLEX

Ryczałtowe wynagrodzenie lekarzy za wykonywanie wizyt domowych u obłożnie chorych.

Monitor Polski

M.P.1961.98.414

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 października 1961 r.
w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia lekarzy za wykonywanie wizyt domowych u obłożnie chorych.

Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 74, poz. 376) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1958 r. w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia lekarzy za wykonywanie wizyt domowych u obłożnie chorych (Monitor Polski Nr 49, poz. 290) rozciąga się na lekarzy zatrudnionych w miastach stanowiących powiaty miejskie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.