Rozwiązanie wojewódzkich komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r.

Monitor Polski

M.P.1995.67.761

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 grudnia 1995 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 18 grudnia 1995 r.
w sprawie rozwiązania wojewódzkich komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. Nr 45, poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 472) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Rozwiązuje się wojewódzkie komisje wyborcze i obwodowe komisje wyborcze, powołane dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r., w związku z wykonaniem ich ustawowych zadań.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.