Art. 45. - Regulamin Senatu.

Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 2020 r.
Art.  45. 

Przedmiotem obrad Senatu są w szczególności:

1)
ustawy uchwalone przez Sejm;
2)
inicjatywy ustawodawcze Senatu i inne uchwały;
3)
sprawozdania oraz informacje przedstawiane Senatowi przez Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Sądownictwa, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Radę Mediów Narodowych oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
4)
informacje Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, w tym dotyczące spraw Polonii i Polaków za granicą.