§ 80. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  80. 
1. 
Rządowe Centrum Legislacji udostępnia w RPL projekt ustawy albo rozporządzenia, skierowany z wnioskiem o rozpatrzenie przez komisję prawniczą, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem.
2. 
Rządowe Centrum Legislacji udostępnia w RPL protokół z posiedzenia komisji prawniczej albo informację o zwolnieniu projektu ustawy albo projektu rozporządzenia z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą, nie później niż w terminie 5 dni od dnia rozpatrzenia projektu albo zwolnienia projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję.