Regulamin losowań wygranych oraz losowań amortyzacyjnych 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej.

Monitor Polski

M.P.1935.162.196

Akt indywidualny
Wersja od: 18 lipca 1935 r.