Przyjęcie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2010.33.483

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 maja 2010 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
o przyjęciu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że na podstawie art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) w dniu 29 kwietnia 2010 r. przyjęła zawiadomienia o utworzeniu następujących komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Szpryngiela z siedzibą w Dębowej, ul. Główna 2, 47-208 Reńska Wieś;
2)
Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ludwika Wasiaka z siedzibą w Łodzi, ul. Czernika 1A m. 9;
3)
Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Franciszka Wójcika z siedzibą w Rumi, ul. Wiejska 8;
4)
Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 9.