Przyjęcie dymisji Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2017.1143

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 grudnia 2017 r.
o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

nr 1131.16.2017

Na podstawie art. 162 ust. 3 w związku z art. 162 ust. 2 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przyjmuję dymisję Rady Ministrów, złożoną przez Prezesa Rady Ministrów Panią Beatę Szydło w dniu 8 grudnia 2017 r. i powierzam jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.