Przepisy wykonawcze do rozporządzenia z dn. 6 listopada 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu.

Monitor Polski

M.P.1929.264.618

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1929 r.