Monitor Polski

M.P.1947.84.589

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 czerwca 1947 r.

ORZECZENIE NR 3
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 28 maja 1947 r.
o przejściu na własność Państwa przedsiębiorstw komunikacyjnych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 7 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17) i § 65 ust. 1 pkt. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62).
orzekam:

Na własność Państwa przechodzą przedsiębiorstwa wymienione w załączniku.

Przedsiębiorstwa te umieszczone zostały w wykazie przedsiębiorstw Nr 4, ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 118 z dnia 2 listopada 1946 r. oraz w wykazie przedsiębiorstw Nr 5, ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 148 z dnia 31 grudnia 1946 r. i co do nich nie zostały zgłoszone prawa lub zarzuty w terminie, określonym w §§ 28 i 32 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r.

Przedsiębiorstwa, wymienione w załączniku, przechodzą na własność Państwa bez odszkodowania w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym, zobowiązań na rzecz polskich osób prawnych prawa publicznego, zobowiązań na rzecz osób prawnych, stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań, mających swe źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Nie mają znaczenia prawnego niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli z orzeczenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Orzeczenie to jest ostateczne i nie ulega zaskarżeniu do Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW

L.p.L.p. w wykazie Monitora polskiego Nr 118 lub 148Nazwa i położenie przedsiębiorstwaPrzedmiot przedsiębiorstwa
11Kolej Tałowo - Sępopol (Kleinbahn Wöterkeim - Schippenbell)Kolej żelazna normalnotorowa
22Kolej Trzciel - Lutol Suchy (Kleinbahn A.G. Tischfiegel - Dürrlettel)"
33Kolej Wejherowo - Zamostne (b. niemiecka Spółka Akcyjna)"
46Kolej Przewóz - Granica Państwa (Kleinbahn Wehrkirch - Rothenburg - Priebus A.G.Kolej żelazna normalnotorowa
58Kolej Strzelce Kraińskie Miasto - Lubrans (Kleinbahn Friedeberg - Alt Libbehne G.m.b.H.)"
613Kolej: a) Rastenbork - Barciany - Gierdawy; b) Winde - Dryfort; c) Sławkowo - Ryn; d) Rastenbork - Żądzbork; e) Barciany - Nordenbork (Rastenburger Kleinbehnen G.m.b.H.)Kolej żelazna wąskotorowa
714Kolej: a) Olecko - Garbasy; b) Olecko - Sulejki (Treuburger Kleinbehnen)"
815Kolej: a) Ełk - Małe Laski - Zawada Tworki; b) Małe Laski - Turowo (Lycker Kleinbehnen)"
916Kolej Pupy - Rozogi Dw. (Ortelsburger Kleinbahn)"
1017Kolej: a) Kwidzyń - Mareza - Rostowo; b) Mareza - Gucz; c) Mała Pastwa - Gniew - Ciepłe - Wielkie Walichnowy (Marienwerden Kleinbehnen A.G.)"
115Cedno - granica Państwa (Kleinbahn Freienwalde - Zehden A.G.)Kolej żelazna normalnotorowa
126Zajączkowo Lub. - Nowe Miasto (Kleinbahn A.G. Zajonskau - Neumark)"
137Zajączkowo Lub. - Lubawa (Kleinbahn A.G. Naumark)"