Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1991 r. i w czwartym kwartale 1991 r.

Monitor Polski

M.P.1992.5.33

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lutego 1992 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 10 lutego 1992 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1991 r. i w czwartym kwartale 1991 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1991 r. wyniosło 1.770 tys. zł, a w czwartym kwartale 1991 r. wyniosło 2.045 tys. zł i wzrosło w stosunku do trzeciego kwartału 1991 r. o 15,0%.