Monitor Polski

M.P.2000.37.738

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 listopada 2000 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 10 listopada 2000 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2000 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach oraz nagród z zakładowego funduszu nagród, z uwzględnieniem sfery budżetowej, bez przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" i Telekomunikacji Polskiej - Spółka Akcyjna w trzecim kwartale 2000 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWACH BEZ WYPŁAT Z ZYSKU I NADWYŻKI BILANSOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH ORAZ NAGRÓD Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD, Z UWZGLĘDNIENIEM SFERY BUDŻETOWEJ, BEZ PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO "POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE" ORAZ BEZ PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA" I TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ - SPÓŁKA AKCYJNA W TRZECIM KWARTALE 2000 R.

Lp.WojewództwoPrzeciętne miesięczne

wynagrodzenie (w zł)

123
1dolnośląskie1896,14
2kujawsko-pomorskie1739,22
3lubelskie1723,82
4lubuskie1729,11
5łódzkie1723,92
6małopolskie1843,09
7mazowieckie2663,90
8opolskie1805,58
9podkarpackie1674,63
10podlaskie1726,50
11pomorskie1960,92
12śląskie2011,04
13świętokrzyskie1768,47
14warmińsko-mazurskie1732,15
15wielkopolskie1879,24
16zachodniopomorskie1866,33