Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2020 r.

Monitor Polski

M.P.2021.1151

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2020 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W GOSPODARCE NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWACH W 2020 R.

Lp.WojewództwoPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)
123
1dolnośląskie5365,79
2kujawsko-pomorskie4601,76
3lubelskie4668,66
4lubuskie4576,02
5łódzkie4865,49
6małopolskie5186,34
7mazowieckie6247,60
8opolskie4799,76
9podkarpackie4511,63
10podlaskie4686,47
11pomorskie5140,75
12śląskie5172,42
13świętokrzyskie4538,11
14warmińsko-mazurskie4471,69
15wielkopolskie4775,79
16zachodniopomorskie4764,69