Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2018 r. - M.P.2019.1142 - OpenLEX

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2018 r.

Monitor Polski

M.P.2019.1142

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 listopada 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2018 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W GOSPODARCE NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWACH W 2018 R.

Lp.WojewództwoPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)
123
1dolnośląskie4685,86
2kujawsko-pomorskie3961,76
3lubelskie4061,28
4lubuskie4029,14
5łódzkie4216,62
6małopolskie4418,06
7mazowieckie5601,44
8opolskie4157,68
9podkarpackie3933,60
10podlaskie4066,29
11pomorskie4506,18
12śląskie4586,55
13świętokrzyskie3954,13
14warmińsko-mazurskie3855,79
15wielkopolskie4201,16
16zachodniopomorskie4155,94