Monitor Polski

M.P.2017.1061

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 listopada 2017 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 79 i 1442) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2016 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W GOSPODARCE NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWACH W 2016 R.

Lp.WojewództwoPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie

(w zł)

123
1dolnośląskie4140,76
2kujawsko-pomorskie3506,02
3lubelskie3625,04
4lubuskie3541,91
5łódzkie3712,34
6małopolskie3839,56
7mazowieckie4948,13
8opolskie3708,24
9podkarpackie3501,68
10podlaskie3583,38
11pomorskie3995,39
12śląskie4059,14
13świętokrzyskie3472,53
14warmińsko-mazurskie3456,95
15wielkopolskie3711,14
16zachodniopomorskie3681,90