§ 9. - Prowadzenie gospodarki kasowej oraz rachunkowości w państwowych biurach notarialnych.

Monitor Polski

M.P.1988.22.205

Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1988 r.
§  9.
Przepisy § 7 i 8 nie mają zastosowania do gotówki uzyskanej ze sprzedaży znaków opłaty notarialnej, sądowej i skarbowej. Gotówka ta służy do uzupełniania zapasu tych znaków do wartości ustalonej w trybie § 3 ust. 2. W ostatnim dniu roku budżetowego należy uzupełnić zapas znaków do ustalonej normy.