Protokół w sprawie wykonania art. art. 10 i 14 konwencji polsko-francuskiej z dnia 14 października 1926 roku o pomocy i opiece... - M.P.1928.56.75 - OpenLEX

Protokół w sprawie wykonania art. art. 10 i 14 konwencji polsko-francuskiej z dnia 14 października 1926 roku o pomocy i opiece społecznej. Paryż.1926.11.03.

Monitor Polski

M.P.1928.56.75

Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1928 r.