§ 7. - Produkcja i sprzedaż wyrobów kulinarnych w zakładach gastronomicznych.

Monitor Polski

M.P.1969.51.397

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1970 r.
§  7.
1.
Wyroby kulinarne i półprodukty mogą być sprzedawane:
1)
na porcje - w zakładach gastronomicznych i centralnych przygotowalniach,
2)
w jednostkach miary (ciężar, objętość) - w centralnych przygotowalniach.

Wielkość porcji powinna być określana w gramach lub centymetrach sześciennych.

2.
Dopuszczalne odchylenia od wielkości poszczególnych porcji nie mogą przekraczać 10% w stosunku do deklarowanej, a w odniesieniu do 10 porcji i powyżej tego samego wyrobu i półproduktu - 2%.