Monitor Polski

M.P.1952.A-98.1511

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1952 r.

ZARZĄDZENIE
NACZELNEGO DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK
z dnia 8 listopada 1952 r.
o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie organizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz urzędów podległych (Dz. U. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i zakazuję rozpowszechniania następujących pism:
1) "Brücke zur Heimat", wychodzącego w języku niemieckim w Kassel, Niemcy zachodnie;
2) "Sommerbrief der Ermländer 1951", wychodzącego w języku niemieckim w Niemczech zachodnich;
3) "Der Feuerreiter", wychodzącego w języku niemieckim w Kolonii, Niemcy zachodnie;
4) "Leben und Glauben", wychodzącego w języku niemieckim w Szwajcarii.