Monitor Polski

M.P.1952.A-73.1176

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
NACZELNEGO DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK
z dnia 19 sierpnia 1952 r.
o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.

Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie organizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz urzędów podległych (Dz. U. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i zakazuję rozpowszechniania następujących czasopism:
1) "Herz Dame", wychodzącego w języku niemieckim w Düsseldorfie, Niemcy Zachodnie,
2) "Unser Danzig", wychodzącego w języku niemieckim w Niemczech Zachodnich,
3) "8-Uhr-Blatt", wychodzącego w języku niemieckim w Niemczech Zachodnich,
4) "öffentlicher Dienst", wychodzącego w języku niemieckim w Stuttgarcie, Niemcy Zachodnie.

p. o. Naczelny Dyrektor Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk: w z. M. Mikołajczyk