Monitor Polski

M.P.2010.35.496

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 maja 2010 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 marca 2010 r.
o powołaniu zastępcy Prokuratora Generalnego

nr 1131-12-10

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777) powołuję Pana Roberta HERNANDA - prokuratora Prokuratury Generalnej na stanowisko zastępcy Prokuratora Generalnego.