Powołanie wiceprezesa Rady Ministrów. - M.P.1971.11.84 - OpenLEX

Powołanie wiceprezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1971.11.84

Akt indywidualny
Wersja od: 23 lutego 1971 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 13 lutego 1971 r.
w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje Obywatela Wincentego Kraśkę na stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów.