Powołanie Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego - M.P.2022.489 - OpenLEX

Powołanie Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Monitor Polski

M.P.2022.489

Akt indywidualny
Wersja od: 19 maja 2022 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

nr 1131.15.2022

Na podstawie art. 45 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 137), na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, powołuję Pana Jerzego Siegienia na stanowisko Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.